JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 26-08-2018 13:41:08,
odsłon: 254
PL
Raport z postępu prac przy budowie pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego w Limanowej
„Tu czułem się w Ojczyźnie”

   Prace związane z fundacją pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego w Limanowej realizowane są wielotorowo zgodnie z harmonogramem. Przygotowana jest już dokumentacja posadowienia i otoczenia pomnika na Małym Rynku. We wrześniu rozpoczną się prace budowlane przy postumencie i elementach mu towarzyszących. Artysta rzeźbiarz pan Andrzej Pasoń ze Starego Sącza ukończył gliniany model naturalnej wielkości, który będzie służyć do wykonania odlewów gipsowych. Pomnik będzie odlewany z brązu we fragmentach, które następnie będą łączone metodą spawania, cyzelowane i wykańczane. Postęp prac przy modelu z gliny był na bieżąco konsultowany nie tylko z członkami Stowarzyszenia i gospodarzami miasta, ale również z limanowskimi artystami i znawcami koni, ekwipunku, umundurowania, kolekcjonerami, itp.

 

 

Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przed dworem w Sulejówku. Oryginalna fotografia z okresu międzywojnia sygnowana na rewersie nazwiskiem fotografa (w zbiorach autora).

 

 

„Surowy” model pomnika w glinie naturalnej wielkości autorstwa pana Andrzeja Pasonia. Detale (rząd koński, szabla, orzeł na maciejówce) będą odlewane osobno. Skromnym moim (i nie tylko) zdaniem wiernie przedstawia Komendanta z roku 1914, gdy „tańczył” z legionistami kontredansa koło Limanowej. Artysta zostawił sobie – co zrozumiałe - mały margines na „rzeźbiarską licentia poetica”.

    Również prace związane z finansowaniem projektu posuwają się do przodu. Wpłaty darczyńców tj. osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji, szkół, stowarzyszeń i organizacji na konto Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości w limanowskim Banku Spółdzielczym, a także zbiórki publiczne do puszek przeprowadzane przez członków Stowarzyszenia, zaowocowały sporą kwotą pienieżną w wysokości przekraczającej sto dziesięć tysięcy złotych. Chęć partycypowania w kosztach wzniesienia pomnika zadeklarowały gminy powiatu limanowskiego. Cieszy ten fakt, albowiem ziści się hasło z plakatu promującego projekt: „Razem zbudujmy pomnik Komandanta Józefa Piłsudskiego”. Limanowszyzna wspólnie upamiętni czyn zbrojny i etos Legionów Polskich.

 

 

 Prezes Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości pan Adam Lachcik w trakcie jednej z wielu zbiórek publicznych do puszek.

 

Walorami pieniężnymi zapełnia się też skarbona na limanowskim Rynku.

 

 

   Firma „Pawlimex” pana Pawła Wojaka z Męciny wykonała (z rodzimego piaskowca) pierwszą partię tablic pamiątkowych, które będą zamontowane przy postumencie. Kolejne tablice są w fazie produkcji. Gwoli przypomnienia, osoby prywatne lub instytucje i firmy, które wpłaciły lub wpłacą kwotę 1,5 tysiąca złotych, mają prawo do  upamiętnienia poprzez umieszczenie w cokole pomnika tablicy z ich imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy bądź logo. Tablica ma wymiary 30cm x 20cm i jest wykonana z solidnego kamienia wydobywanego w kamieniołomie w Męcinie, leżącej – jak wiadomo - na szlaku bitewnym Legionów Polskich. Wygląd tablicy jest uzgadniany z zamawiającym przed jej wykonaniem. Dla sponsorów szczególnie ofiarnych przewidujemy wykonanie tablicy o większych rozmiarach (wielokrotne wspomnianego formatu). Ilość tablic jest ograniczona. Sukcesywnie zbywane są także medale pamiątkowe w zamian za datek w wysokości 250 zł. Na tym polu największą "skutecznością" może pochwalić się pan Leszek Mordarski, wiceprezes Stowarzyszenia, który sprzedał blisko pół setki tychże medali. Prócz powszechnie znanych talentów muzycznych i pedagogicznych, pan Leszek objawił niewątpliwy talent kupiecki.

 

Tablica pamiątkowa „cegiełka” formatu 60cm x 40cm ufundowana przez firmę Gold Drop

 

   Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie pan dr hab. Filip Musiał zaakceptował propozycję umieszczenia u stóp budowanego pomnika Komendanta w centrum Limanowej cytatu Józefa Piłsudskiego: „Tu czułem się w Ojczyźnie, czułem się potrzebny dla niej jako obrońca”. W piśmie Dyrektora krakowskiego Oddziału IPN można przeczytać także: „Jednocześnie wyrażam uznanie dla inicjatywy upamiętnienia Józefa Piłsudskiego, jego pobytu w Limanowej w 1914 r. a przez to wszystkich bohaterów, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości”.

   Stosowne pisma z prośbami o wsparcie finansowania budowy pomnika zostały rozesłane do instytucji samorządowych i rządowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, min. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kancelarii Premiera RP. Liczymy na pozytywny odzew.

   Z życzliwą pomocą przy „pukaniu do drzwi sponsorów” pospieszyli lokalni parlamentarzyści: pan senator Jan Hamerski i pan poseł Józef Leśniak.

   Inicjatywę budowy pomnika Komendanta Józefa Pilsudskiego w Limanowej objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, a całemu przedsięwzięciu błogosławi biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż, rodak limanowski.

 

                                                                                                                               Marek Sukiennik

Wiceprezes Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości

Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem